Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII

Trong 2 ngày 21 và 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội và 11.661 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề thứ nhất tại hội nghị

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng ủy Trường Đại học Thủy Lợi; Đảng ủy bộ phận Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đã tổ chức cho toàn bộ Đảng viên, cán bộ, giảng viên và viên chức tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII.

Cụ thể, Phân hiệu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trực tiếp tại Phòng hội thảo 202 – là một điểm cầu trực tuyến đấu nối với điểm cầu trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, Phân hiệu cũng tổ chức thực hiện chuyển tiếp từ điểm cầu của Bộ và phát trực tuyến trên phòng họp Zoom Phân hiệu để toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia trực tuyến.

Phân hiệu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trực tiếp tại Phòng hội thảo 202
Phân hiệu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức chuyển tiếp trực tuyến từ điểm cầu trực tuyến tại Bộ NN&PTNT

Nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII gồm 4 chuyên đề:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Thực hiện: Truyền thông – Đối ngoại

Bài Viết Khác

Đoàn công tác Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND thăm và làm việc tại Phân hiệu

Ngày 17/9/2022, ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND (Viết tắt là Quỹ GMT SI-FUND) dẫn đầu đoàn công tác gồm: ông Ung Tiến Dũng - Phó giám đốc và đại diện 2 doanh nghiệp là ông Phùng Đức Chính và bà Trương Thị Ni đã đến thăm và làm việc tại Phân hiệu.