Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 các ngành:

– Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;
– Kỹ thuật xây dựng;
– Kỹ thuật cấp thoát nước;
– Quản lý xây dựng;
– Quản lý kinh tế;
– Quản trị kinh doanh;
– Công nghệ thông tin.

Thông tin chi tiết thông báo: xem tại đây
Phụ lục đính kèm:
– Phụ lục 1. Quy định ngành đúng, phù hợp, gần với ngành đăng ký dự tuyển: xem tại đây
– Phụ lục 2. Thang điểm xét tuyển trình độ thạc sĩ: xem tại đây
– Phụ lục 3. Bảng tham chiếu quy đổi điểm ngoại ngữ: xem tại đây
– Phụ lục 4. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: xem tại đây
– Phụ lục 5. Mẫu sơ yếu lý lịch: xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *