Thông báo dữ liệu của khóa học khoa học mở năm 2022-2023

Năm 2022, Hội đồng nghiên cứu của Hà Lan (NWO) đã hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Na Uy (RCN) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CWTS) để tạo ra một khóa học Khoa học mở.
Khóa học này cung cấp cho người học các thông tin về sự phát triển của lĩnh vực khoa học mở trong những năm gần đây.
Nội dung của khóa học được cung cấp cho tất cả người học thông qua một nền tảng kiến thức khoa học mở được thiết lập bởi CWTS.
Link truy cập khóa học khoa học mở: https://open-science.cwts.nl
Khóa học gồm một chuỗi hội thảo tập trung vào 4 chủ đề sau:
1. Giới thiệu về khoa học mở
2. Truyền thông khoa học mở
3. Dữ liệu mở và phần mềm mở
4. Công nhận & khen thưởng, đánh giá các nghiên cứu có trách nhiệm
Video của tất cả các bài trình bày hội thảo có sẵn trên nền tảng tri thức khoa học mở, được chia theo 4 chủ đề trên. Ngoài ra, nền tảng còn có các tài liệu hỗ trợ, quyền truy cập vào các trang đến các tài nguyên và tài liệu liên quan…