Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng / Kiểm định chất lượng / Nguyên tắc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Nguyên tắc tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trong Giáo dục Đại học (GDĐH) cũng có thể được xem như đánh giá một hệ thống chiến lược, chiến thuật và chức năngđảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đổng cũng như các kết quả và hiệu quả của hệ thống ĐBCL của tổ chức.

Chi tiết: tại đây

Bài Viết Khác

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thủy Lợi

Sau 7 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 25/9/2018, Trường Đại học Thủy lợi …