Nghiên cứu đánh giá và thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt vào bờ biển thành phố Vũng Tàu

Ngày 03/10/2023, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá và thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt vào bờ biển thành phố Vũng Tàu”. Tham dự họp có ông Phạm Quang Nhật – Giám đốc Sở KH&CN – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên Hội đồng và phòng chuyên môn thuộc Sở.

TS. Phạm Ngọc Thịnh, chủ nhiệm đề tài trình bày tại hội đồng

Theo đó, hồ sơ tham gia tuyển chọn có 01 hồ sơ: Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng và đặc điểm rác trôi dạt vào bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Phân tích, đánh giá nguyên nhân, cơ chế và đề xuất giải pháp quản lý và công nghệ nhằm giảm thiểu hiện tượng rác trôi dạt vào bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề xuất và xây dựng thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt cho một đoạn bờ biển thuộc Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu nhằm đảm bảo mỹ quan, môi trường và phát triển các hoạt động du lịch.

Nội dung của đề tài là thực hiện kế thừa, thực địa, thu thập tài liệu (ảnh vệ tinh, các tài liệu đã có trước đây, v.v.), khảo sát bổ sung số liệu địa hình đáy biển, điều kiện thủy, hải văn (sóng, gió, dòng chảy, mực nước, v.v.), thực địa khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đặc điểm, nguyên nhân rác trôi dạt vào bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Xây dựng mô hình toán nhằm mô phỏng điều kiện thủy, hải văn, động lực học của khu vực nghiên cứu. Theo đó, đề xuất các giải pháp quản lý và công nghệ nhằm giảm thiểu hiện tượng rác trôi dạt vào bờ biển. Nghiên cứu và xây dựng thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt cho một đoạn bờ biển thuộc Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu.

Thực trạng rác thải xâm chiếm các bãi biển Vũng Tàu ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường biển. Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động du lịch, tắm biển của người dân địa phương và du khách. Do đó, nghiên cứu đánh giá và thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt vào bờ biển thành phố Vũng Tàu là việc làm mang tính cấp thiết.

Tại cuộc họp, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, góp ý bản thuyết minh theo từng tiêu chí về nội dung nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; hiệu quả và phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, năng lực chuyên môn của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Hội đồng khoa học và công nghệ đã nhất trí chọn Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, TS. Phạm Ngọc Thịnh là chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên cần bổ sung, hoàn thiện thuyết minh theo góp ý của Hội đồng./.

Sở KHCN Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *