Trang chủ / Khoa học công nghệ / Đề tài khoa học / Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán đảo Cà Mau

Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán đảo Cà Mau

Tên nhiệm vụ Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động, thích ứng với thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn vùng Bán đảo Cà Mau

Thuộc Chương trình (Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai);

Mã số: KC.08/16-20

Tổ chức chủ trì Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp Nhà nước
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Nguyễn Đăng Tính
Thời gian thực hiện 11/2016  đến tháng 11/2019 (Gia hạn đến tháng 06/2020)
Mục tiêu nhiệm vụ Đánh giá được nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và sản xuất, xu thế diễn biến xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà mau. Đánh giá được khả năng tạo nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và sản xuất vùng Bán đảo Cà mau. Đề xuất được các giải pháp khai thác, sử dụng nước hiệu quả và chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà mau
Kết quả chính của nhiệm vụ 1. Sản phẩm dạng 2

Báo cáo phân tích:

– Tính toán, phân tích, đánh giá nhu cầu nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các hoạt động sản xuất, dịch vụ vùng Bán đảo Cà Mau

– Phân tích, đánh giá xu thế diễn biến xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà Mau

– Nghiên cứu đề xuất các phương án tạo nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Bán đảo Cà Mau

– Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp với điều kiện xâm nhập mặn và hạn hán vùng Bán đảo Cà Mau

Bản đồ:

– Xây dựng Bản đồ phân bố trữ lượng nước mặn, nhạt dưới đất vùng BĐCM (tỉ lệ: 1/100.000)

– Xây dựng Bản đồ xâm nhập mặn vùng BĐCM (tỉ lệ: 1/100.000)

– Xây dựng Bản đồ phân bố trữ lượng nước mặt vùng BĐCM (tỉ lệ: 1/100.000)

2. Sản phẩm dạng 3:

Đăng 07 bài báo trong nước và 03 bài báo quốc tế

3. Sản phẩm đào tạo:

Hướng dẫn và bảo vệ thành công 05 Thạc sĩ; cung cấp số liệu phục vụ nghiên cứu cho 01 Tiến sĩ

Bài Viết Khác

Đề tài khoa học xây dựng dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài ứng dụng thực tiễn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đang là nhiệm vụ mục tiêu của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trong những năm gần đây và là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.