Trang chủ / Hành chính / Phổ biến pháp luật / Văn bản Luật / Nghị định số 141-2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

Nghị định số 141-2013 – Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

Tải về tại đây

Bài Viết Khác

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT – Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT - Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập