Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Mẫu văn bản Đại học / Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá / xác nhận sinh viên – học viên

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá / xác nhận sinh viên – học viên

Sinh viên có nhu cầu xin vào ở nội trú trong ký túc xá thì làm đơn theo mẫu yêu cầu và gửi cho quản lý ký túc xá (tại lầu 2 tòa nhà ký túc xá).

Thời hạn gửi đơn, xét đơn và trả kết quả theo thông báo của Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị đầu mỗi học kỳ trên website (www.tlus.edu.vn) Nhà trường.

Link tải Mẫu đơn tại đây:

Mẫu đơn đăng ký ở ký túc xá

Mẫu đơn xác nhận sinh viên/học viên