Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam những biến đổi và thách thức

Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam những biến đổi và thách thức

Tên sách: Mạng lưới và tài nguyên nước sông Việt Nam những biến đổi và thách thức

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Thông tin XB: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2016.- 280 tr.:  hình ảnh; 27 cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát mạng lưới sông Việt Nam và lượng nước mà mạng lưới đó chuyên chở hàng năm, những biến đổi trong điều kiện tự nhiên, tác động của con người đến tài nguyên nước sông suối và những thách thức về tài nguyên nước góp phần nâng cao nhận thức về tài nguyên nước. Cung cấp cơ sở khoa học cho quy hoạch tài nguyên nước trong các lưu vực sông nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, tổng hợp, có hiệu quả và bảo vệ nguồn nước. Đề xuất các giải pháp đối phó những thách thức về tài nguyên nước

Đối tượng sử dụng: Học sinh, sinh viên, các nhà giáo và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực sông suối và tài nguyên nước

Sách do NXB Khoa học và Kỹ thuật tặng, được phục vụ tại phòng Tài liệu tham khảo (Tầng 3) – Thư viện ĐHTL

Độc giả tra cứu tài liệu qua địa chỉ sau: http://catalog.tlu.edu.vn

Nguồn: Thư viện ĐH. Thủy Lợi

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Kế hoạch phục vụ giáo trình HK1 năm học 2022-2023

Số lượt xem bài viết: 144