Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Lý thuyết tính toán ổn định mái dốc.

Lý thuyết tính toán ổn định mái dốc.

 Tài liệu cũng so sánh một số phương pháp tính toán ổn định mái dốc như Bisop, Fellenius, … Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

Xem chi tiết:  tại đây

Bài Viết Khác

Phần mềm SeepW (Canada)tính thấm theo phương pháp PTHH.

Như đã giới thiệu trên vncold.vn về bộ phần mềm Địa kỹ thuật của hãng GeoSlope, tiếp theo, BBT xin giới thiệu SeepW nằm trong bộ phần mềm này.