Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 64 hệ ĐHCQ năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến Quý thầy, cô và sinh viên về lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 64 hệ đại học chính quy năm học 2022-2023 như sau:

Nội dung Thời gian Ngày thi Phòng thi Ghi chú
Kỹ năng đọc, viết 08h00 -08h50 ’04/06/2023 201-BD;

401-SG; 402-SG; 501-SG; 502-SG;

Kỹ năng nghe 09h15 – 09h30 ’04/06/2023 201-BD;

401-SG; 402-SG; 501-SG; 502-SG;

Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Kỹ năng nói 10h00-11h00 ’04/06/2023 201-BD 05-07 phút/SV.

Sinh viên có mặt trước 10 phút để bốc thăm

10h00-17h00 ’04/06/2023 401-SG Theo thứ tự danh sách từ 401-SG đến 502-SG

Chi tiết thông báo xem tại đây

Chi tiết danh sách phòng thi và số báo danh xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *