Lịch thi Tiếng Anh tăng cường học kỳ 1 năm học 2023-2024 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến Quý thầy, cô và sinh viên về lịch thi Tiếng Anh tăng cường học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

Nội dung Thời gian Ngày thi Phòng thi Ghi chú
Kỹ năng đọc, viết 07h00 – 07h50 02/03/2024 401-SG; 402-SG; 502-SG;
Kỹ năng nghe 08h15 – 08h30 02/03/2024 401-SG; 402-SG; 502-SG; Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Kỹ năng nói 09h00 – 11h00 02/03/2024 401-SG 05-07 phút/SV. Sinh viên có mặt trước 10 phút để bốc thăm

Chi tiết thông báo xem tại đây

Chi tiết danh sách phòng thi và số báo danh xem qua tài khoản đăng ký học phần tại link: http://sinhvien.tlu.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *