Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Lịch học ôn thi tuyển sinh đầu vào và học chuyển đổi Cao học khóa 26 đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2 (Cập nhật)

Lịch học ôn thi tuyển sinh đầu vào và học chuyển đổi Cao học khóa 26 đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2 (Cập nhật)

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên trân trọng thông báo:

KẾ HOẠCH ÔN THI VÀ HỌC CHUYỂN ĐỔI CAO HỌC TẠI CƠ SỞ 2

Lịch học ôn thi:

Ngày

Buổi

Môn

17/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
18/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
24/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
25/03/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
06/04/2018 Tối (18h30) Thủy lực
07/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Thủy lực
08/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Thủy lực
21/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
22/04/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
04/05//2018 Tối (18h30) Thủy lực
05/05//2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Thủy lực
06/05//2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Thủy lực
11/05/2018 Tối (18h30) Tổ chức và QLXD
12/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (13h30) – Tối (18h30) Tổ chức và QLXD
13/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tổ chức và QLXD
11/05/2018 Tối (18h30) Cấp thoát nước
12/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (13h30) – Tối (18h30) Cấp thoát nước
13/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Cấp thoát nước
14/05/2018 17h00 đến 21h30 Kinh tế xây dựng
15/05/2018 17h00 đến 21h30 Kinh tế xây dựng
16/05/2018 17h00 đến 21h30 Kinh tế xây dựng
17/05/2018 17h00 đến 21h30 Kinh tế xây dựng
19/05/2018 Sáng (8h00)  – Chiều (14h00) Tiếng Anh
20/05/2018 Sáng (8h00) Tiếng Anh

Lịch học chuyển đổi:

  • Môn Thi công công trình đất đá 14h00 (CN) ngày 20/05; 18h30 (CN) ngày 20/05 và 18h30 (Thứ 4) ngày 23/05
  • Môn Thi công công trình bê tông 14h00 ngày 10/05; 11/05/ và 14/05
  • Môn Luật Xây Dựng 18h00 (Thứ 6) 18/05; 18h00 (Thứ 2) 21/05 và 18h00 (Thứ 3) 22/05.
  • Môn TC&QLXD và môn KTXD liên hệ trực tiếp với giáo viên giảng dạy ôn thi sắp xếp lịch

Các môn còn lại liên hệ điện thoại 0978303050 (Thầy Thành)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …