Lễ Bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự quản lý các đơn vị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Vừa qua, ngày 13/7/2023 tại hội trường 202-SG Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm, chuyển đổi chức vụ và giao nhiệm vụ đối với các cán bộ một số đơn vị trong trường theo cơ cấu tổ chức mới kiện toàn gần đây. Đến dự với buổi lễ có sự hiện diện của GS.TS Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng nhà trường kiêm Giám đốc Phân hiệu.
Tiếp đón Ban lãnh đạo nhà trường, đại diện Phân hiệu có TS. Lê Xuân Bảo – Viện trưởng, Phó Giám đốc Phân hiệu, PGS.TS Nguyễn Đăng Tính – Phó Giám đốc hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng các thầy cô được bổ nhiệm.

Các đơn vị chúc mừng viên chức được bổ nhiệm
Theo Quyết định, Nhà trường tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn, bao gồm các Thầy/Cô:

Cán bộ được bổ nhiệm mới:
1- Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Truyền thông và Công tác sinh viên;
2- Bà Phùng Thị Thúy Hà – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
Cán bộ được bổ nhiệm chuyển đổi chức vụ gồm:
1- Ông Lê Trung Thành – Trưởng phòng Quản lý đào tạo;
2- Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo;
3- Ông Đỗ Tiến Khoa – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị;
4- Ông Lã Văn Bằng – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị;
5- Ông Triệu Ánh Ngọc – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại;
6- Ông Lê Trung Thành – Giám đốc thư viện;
7- Ông Nguyễn Quang Thịnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.
Cán bộ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm mới gồm:
1- TS. Hà Kiên Tân – Trưởng bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh, kiêm nhiệm Giám đốc trung tâm, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TLS;
2- TS. Phạm Ngọc Thịnh – Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn Kỹ thuật công trình.

Trường Đại học Thủy lợi trao quyết định bổ nhiệm.
Thay mặt Lãnh đạo nhà trường, GS.TS Trịnh Minh Thụ đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các thầy, cô quản lý các đơn vị mới được bổ nhiệm. Xin kính chúc các thầy, cô mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

GS.TS Trịnh Minh Thụ – Hiệu trưởng nhà trường kiêm Giám đốc Phân hiệu phát biểu
Nhận nhiệm vụ mới, các quý Thầy/Cô cũng bày tỏ vinh dự khi được đóng góp tâm huyết cho sự phát triển của Nhà trường; đồng thời, gửi lời cám ơn và thể hiện quyết tâm đoàn kết cùng các thành viên trong đơn vị, phối hợp tốt với các phòng, ban liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo cũng như các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Truyền thông và Công tác sinh viên
Bà Phùng Thị Thúy Hà – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Ông Lê Trung Thành – Trưởng phòng Quản lý đào tạo
Ông Đỗ Tiến Khoa – Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
Ông Lã Văn Bằng – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
TS. Hà Kiên Tân – Trưởng bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh, kiêm nhiệm Giám đốc trung tâm, phụ trách Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TLS
Ông Nguyễn Quang Thịnh – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
TS. Phạm Ngọc Thịnh – Phó trưởng bộ môn, phụ trách Bộ môn Kỹ thuật công trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *