Trang chủ / Sự kiện / 45 năm hình thành và phát triển Phân hiệu / Lãnh đạo qua các thời kỳ trên chặng đường 45 năm thành lập và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Lãnh đạo qua các thời kỳ trên chặng đường 45 năm thành lập và phát triển Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 45 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI (24/11/1976 – 24/11/2021)

Ngay sau thống nhất đất nước, Bộ Thủy Lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cử đoàn công tác đầu tiên vào Miền Nam theo Quyết định số 494-QĐ/TC, ngày 1/4/1976.

Đoàn do Nhà giáo Trần Đường làm trưởng đoàn.

NHÀ GIÁO: TRẦN ĐƯỜNG

Sinh ngày: 15/05/1930

Trưởng đoàn Khảo sát thiết kế Thủy lợi Miền Mam

Từ 04/1976 đến 11/1976

Cuối năm 1976, do yêu cầu phát triển công tác thủy lợi của các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi có quyết định số 1745-QĐ/TC ngày 24/11/1976 về việc giải thể “Đoàn khảo sát thiết kế thủy lợi miền Nam” để thành lập hai đoàn: “Đoàn khảo sát quy hoạch thiết kế Bộ Thủy Lợi” gọi tắt là Đoàn ĐH ở hai vùng Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trực thuộc Bộ, lấy tên là Đoàn ĐH1 và Đoàn ĐH2. Có thể coi ngày 24/11/1976 là dấu mốc thành lập Đoàn ĐH1, tiền thân của Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi bây giờ.

Lãnh đạo Đoàn ĐH1, giai đoạn từ 11/1976 đến 11/1986

GS.TS THÁI ĐÌNH HÒE

Sinh ngày: 25/12/1934

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 11/1976 đến 11/1978

GS.TS NGÔ ĐÌNH TUẤN

Sinh ngày: 13/07/1937

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 12/1978 đến 04/1979

PGS.TS CHU ĐÌNH HOÀNG

Sinh ngày: 12/09/1937

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 05/1979 đến 11/1980

GS. NGUYỄN SINH HUY

Sinh ngày: 17/10/1933

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 12/1980 đến 08/1981

GS.TS TỐNG ĐỨC KHANG

Sinh ngày: 02/06/1937

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 1981 đến 1982

PGS.TS NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Anh hùng lao động

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 1983 đến 1984

GS. NGUYỄN SINH HUY

Sinh ngày: 17/10/1933

Trưởng đoàn ĐH1

Từ 01/1985 đến 11/1986

Năm 1986 cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, Trường Đại học Thủy Lợi đã báo cáo xin phép Bộ Thủy Lợi chuyển đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cũng như hình thức hoạt động của các đoàn ĐH. Ngày 8/12/1986, Bộ trưởng Bộ Thủy Lợi đã có quyết định số 598-QĐ/TC về việc đổi tên các đoàn khảo sát Quy hoạch thiết kế thành các “Trung tâm kết hợp đào tạo, nghiên cứu và thực hành khoa học kỹ thuật thủy lợi tại Nam Bộ và Trung Bộ” gọi tắt là Trung tâm ĐH1 và Trung tâm ĐH2.

Lãnh đạo Trung tâm ĐH1, giai đoạn từ 12/1986 đến 02/1997

GS. NGUYỄN SINH HUY

Sinh ngày: 17/10/1933

Giám đốc Trung tâm ĐH1

Từ 12/1986 đến 11/1993

TS. PHẠM CAO LONG

Sinh ngày: 23/10/1939

Giám đốc Trung tâm ĐH1

Từ 12/1993 đến 02/1997

Để đáp ứng nhu cầu cán bộ kỹ thuật Thủy lợi ở các tỉnh phía Nam ngày càng tăng, tháng 02 năm 1997, Trung tâm ĐH1 và Nhà trường chủ động đề xuất với Bộ Nông nghiệp &PTNT thành lập Cơ sở 2 – Đại học Thuỷ Lợi tại Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 288 NN-TCCB/QĐ, ngày 21/02/1997 của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn).

Lãnh đạo Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủy Lợi, giai đoạn từ 12/1986 đến 02/1997

TS. PHẠM CAO LONG

Sinh ngày: 23/10/1939

Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 03/1997 đến 01/2000

GS.TS ĐÀO XUÂN HỌC

Sinh ngày: 11/10/1952

Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng kiêm
Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 01/2000 đến 04/2006

GS.TS NGUYỄN QUANG KIM

Sinh ngày: 02/04/1962

Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng kiêm
Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 04/2006 đến 11/2008

GS.TS VŨ THANH TE

Sinh ngày: 18/05/1952

Phó Hiệu trưởng Nhà trường kiêm
Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 11/2008 đến 08/2010

GS.TS NGUYỄN QUANG KIM

Sinh ngày: 02/04/1962

Hiệu trưởng Nhà trường kiêm
Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 08/2010 đến 01/2017

GS.TS TRỊNH MINH THỤ

Sinh ngày: 07/01/1964

Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng kiêm
Giám đốc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi

Từ 02/2017 đến 03/2020

Theo xu hướng phát triển tất yếu; Tuân thủ các luật định về giáo dục đại học; Để đáp ứng nhu cầu mở rộng ngành nghề đào tạo tại phía nam phù hợp với nhu cầu xã hội; Ngày 04/03/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 624/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi. Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi chính thức được Hiệu trưởng ra quyết định giải thể số 699/QĐ-ĐHTL, ngày 29/06/2020.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi từ 03/2020 

GS.TS TRỊNH MINH THỤ

Sinh ngày: 07/01/1964

Hiệu trưởng Nhà trường kiêm
Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Từ 03/2020 đến 07/2021

BAN LÃNH ĐẠO HIỆN TẠI CỦA PHÂN HIỆU

 

PGS.TS NGUYỄN HỮU HUẾ

TS. LÊ XUÂN BẢO

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Biện tập: Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Đoàn công tác Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND thăm và làm việc tại Phân hiệu

Ngày 17/9/2022, ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND (Viết tắt là Quỹ GMT SI-FUND) dẫn đầu đoàn công tác gồm: ông Ung Tiến Dũng - Phó giám đốc và đại diện 2 doanh nghiệp là ông Phùng Đức Chính và bà Trương Thị Ni đã đến thăm và làm việc tại Phân hiệu.