Trang chủ / Công nghệ thông tin / IT thường thức / Làm thế nào để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin?

Làm thế nào để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin?

Hệ thống thông tin là một trong những ngành mũi nhọn của công nghệ thông tin đã có có nhiều ứng dụng trong quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp. Nhưng có nhiều ứng dụng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà quản lý, có nhiều nguyên nhân vô cùng quan trọng đó là các xây dựng hệ thống thông tin không được trang bị kiến thức cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Vậy phân tích thiết kế hệ thống thông tin là gì? Cùng đọc qua bài viết để biết thêm về nó nhé.

Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Hệ thống (system) là một tập quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhau, các quy trình này kết hợp với nhau để thực hiện một mục đích cụ thể. Hệ thống bao gồm:

 • Hệ thống xử lý giao dịch: xử lý tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng và nhân viên
 • Hệ thống tự động hoá văn phòng: quản lý tất cả các công việc hằng ngày của quản lý văn thư
 • Hệ thống quản lý kiến thức xử lý kiến thức chuyên môn về nhiều chủ đề khác nhau và hỗ trợ chia sẻ kiến thức
 • Hệ thống quản lý thông tin sử dụng dữ liệu TPS của hệ thống xử lý dữ liệu để cung cấp thông tin
 • Hệ thống hỗ trợ quyết định xử lý thông tin để giúp các nhà quản lý đưa ra những lựa chọn phù hợp vào đúng thời điểm
 • Hệ thống hỗ trợ điều hành quản lý tất cả các thông tin bắt buộc cần thiết để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi sự cạnh tranh, theo dõi hiệu suất nội bộ và xác định các cơ hội tăng trưởng.

Ví dụ: Hệ thống quản lý kho lưu giữ thông tin của các lần cung cấp, hệ thống tính lương lưu giữ thông tin về các lần thanh toán.

Hệ thống thông tin là một tập hợp các thành phần tích hợp để thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu chung và cung cấp thông tin, kiến thức và các sản phẩm kỹ thuật số.

Các hệ thống thông tin được cấu thành bởi bốn thành phần chính gồm có: nhiệm vụ, con người, cấu trúc (hoặc vai trò) và công nghệ, đây là 4 thành phần cơ bản nhất của hệ thống thông tin được cấu thành từ trước đến nay.

Một hệ thống thông tin (dựa trên máy tính) về cơ bản là một IS (Information Systems) sử dụng công nghệ máy tính để thực hiện một số hoặc tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch của nó. Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin dựa trên cơ sở của máy tính là: phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, mạng, quy trình.

Phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và mạng tạo nên cái được gọi là nền tảng công nghệ thông tin. Nhân viên công nghệ thông tin sử dụng các thành phần để tạo ra các hệ thống thông tin theo dõi, đánh giá rủi ro và quản lý dữ liệu.

Phân tích và thiết kế hệ thống là gì? Là quy trình để phát triển và bảo trì một ứng dụng hế thống thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả công việc. Ví dụ: ứng dụng quản lý kho cho nhà sách để theo dõi số sách tồn kho của những cuốn bánh chạy, ứng dụng quản lý lương theo dõi mức lương hệ tại của nhân viên,…

Vậy tại sao chúng ta cần phải phân tích hệ thống? Phân tích hệ thống giúp mang lại sự thay đổi cho tổ chức và con người, giúp tổ chức thành công, hiểu được cần thay đổi những gì, biết được cách thay đổi phù hợp với tình trạng hiện tại. Để phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ta cần trải qua 6 giai đoạn:

 • Khảo sát dự án
 • Phân tích hệ thống (đặc tả yêu cầu cho hệ thống mới)
 • Thiết kế
 • Xây dựng
 • Kiểm thử
 • Triển khai và bảo trì

Nguồn: https://invoice.fast.com.vn/

Vậy qua bài viết trên, chúng ta đã nắm được tổng quan của việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, nắm được các quy trình trong phân tích hệ thống. Cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích hệ thống, các kỹ sư công nghệ thông tin cần hiểu và nắm rõ về việc phân tích hệ thống thông tin để thiết kế một hệ thống đảm bảo, đáp ứng phù hợp yêu cầu khách hàng, tránh bảo trì nhiều lần gây ra việc phát sinh nhiều chi phí không cần thiết.

Bài Viết Khác

Sơ lược về trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo là gì? Nguồn gốc và những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn ra sao? Xin mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.