Trang chủ / Khoa học công nghệ / Hợp tác Quốc tế / Kết quả xét tuyển chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản – TCT Khóa 2 đợt 1 năm 2019

Kết quả xét tuyển chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật Bản – TCT Khóa 2 đợt 1 năm 2019

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
——-
——————————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng  04  m 2019  

THÔNG BÁO

TRUNG TÂM TƯ VẤN & NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN TRÚNG TUYỂN TCT K2

 

Căn cứ theo kết quả phỏng vấn ngày 24/04/2019 và ngày 25/04/2019 tổ chức chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại Nhật bản (TCT) Khóa 2

Căn cứ vào cuộc họp của Hội đồng xét duyệt kết quả phỏng vấn của Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm thuộc Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

  1. Danh sách trúng tuyển

Trung tâm trân trọng thông báo danh sách trúng tuyển khóa II lớp học TCT của Trung tâm tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm thuộc cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi (Danh sách đính kèm bảng kê chi tiết của thông báo này)

  1. Thủ tục nhập học

Đề nghị những học viên có tên trong sách trúng tuyển tham gia đầy đủ các hoạt động đầu khóa theo thời gian cụ thể như sau:

  • Ngày 03/05/2019, Trung Tâm thông báo Danh sách trúng tuyển chính thức đến các bạn học viên qua email.
  • Ngày 08/05/2019, các học viên có tên trong Danh sách trúng tuyển chính thức có mặt lúc 9h00 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi để nhận tài liệu, đồng phục, bảng tên và tham gia hướng nghiệp phổ biến thông tin đồng thời giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan đến khóa học.
  • Ngày 10/05/2019, Trung tâm tổ chức khai giảng lớp TCT K2 vào lúc 9h00 tại Hội trường 202, Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi, đề nghị các học viên tham gia đầy đủ và đúng tác phong (Đồng phục và bảng tên).
  • Ngày 13/05/2019, học viên TCT K2 chính thức nhập học (lịch học sẽ được phổ biến vào ngày 8/5/2019).

Trung tâm xin thông báo để các học viên dự kiến trúng tuyển biết, sắp xếp công việc tại đơn vị công tác và tài chính để đảm bảo nhập học đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

Lớp TCT khóa II

– VP TTTT&NCTN                                         

– Lưu: TTTV&NCTN

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

 (đã ký)

 PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

STT Họ Và Tên Nam Nữ Đại Học Ngành TN
1 HOÀNG TRUNG ĐÔNG 1994   ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2017
2 VŨ VIẾT HOÀNG 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình thủy 2019
3 NGUYỄN THỊ THÚY LIÊN   1996 ĐH Thủy Lợi Thiết kế hệ thống thủy lợi 2019
4 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH 1994   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2016
5 BÙI VĂN TÙNG 1994   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2018
6 TRẦN ĐÌNH HẢI 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình thủy 2019
7 NGUYỄN BÁ PHÚC 1994   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình thủy 2017
8 TRỊNH THỊ HẢI YẾN   1996 CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình thủy 2019
9 ĐẶNG NGỌC ĐỨC 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2019
10 TRỊNH THANH TÙNG 1995   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2018
11 VÕ THỊ THẢO   1996 CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2019
12 VŨ VĂN THỨC 1992   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2016
13 NGUYỄN HÙNG TẤN 1995   Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Cấp thoát nước 2019
14 BÙI THỊ NGỌC   1996 CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2019
15 LÊ THỊ THƯƠNG   1994 CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2018
16 NGUYỄN CÔNG THÀNH 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2019
17 LÊ THANH PHONG 1996   Đại học Văn Lang Xây dựng 2019
18 NGUYỄN MINH TÂM 1996   Đại học Văn Lang Xây dựng 2019
19 HUỲNH THANH LUÂN 1996   Đại học Văn Lang Xây dựng 2019
20 LÊ HOÀNG ANH 1990   Đại học kiến trúc Kỹ thuật công trình 2016
21 CHU XUÂN MINH 1994   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình 2016
22 PHẠM THANH TÙNG 1995   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật tài nguyên nước 2019
23 TRÂN TUẤN 1995   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 2018
24 TÔN NGỌC TÍNH 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Tài nguyên nước 2019
25 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1994   Giao thông vận tải Kỹ thuật xây dựng công trình 2019
26 TRƯƠNG MINH CHIẾN 1994   CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình thủy 2019
27 NGUYỄN NGỌC HIỀN 1995   CS2- ĐH Thủy Lợi Cấp thoát nước 2019
28 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Cấp thoát nước 2019
29 LÊ HUY GIANG 1996   CS2- ĐH Thủy Lợi Công trình thủy 2019
31 NGUYỄN VĂN SỸ 1991   ĐH Hùng Vương Kỹ thuật xây dựng 2015
32 HOÀNG VĂN PHƯỢNG     CS2- ĐH Thủy Lợi Kỹ thuật công trình xây dựng 2019
34 HOÀNG XUÂN THANH 1994   Giao thông vận tải XD cầu đường Năm 4

 

Bài Viết Khác

Tổ chức ôn tập, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Thông báo số 56/TB-ĐHTL-PH về việc: Tổ chức ôn tập, thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi của Hội Thủy lợi Việt Nam.