Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Kết luận 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Kết luận 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến của các cơ quan có liên quan, ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Chính trị đã có văn bản kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Văn bản khẳng định: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống, sinh hoạt của người dân… Tuy nhiên bên cạnh đó nội dung kết luận cũng chỉ ra rằng: Công tác bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước còn nhiều hạn chế. Công tác quản trị nguồn nước còn yếu, chưa hiệu quả… Đây là những thách thức và cũng là cơ hội của thầy và trò khối ngành truyền thống của Trường Đại học Thủy lợi.

Nói về Thủy lợi chúng ta đều hiểu rằng: Thuỷ lợi là một ngành khoa học được hình thành và phát triển phù hợp với yêu cầu của con người trong việc sử dụng nguồn nước cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác. Thủy lợi là tập hợp tất cả các biện pháp nhằm khai thác mặt lợi và khắc phục hoặc hạn chế mặt hại của nguồn nước. Trong các biện pháp đó, công trình thủy lợi có nhiệm vụ: Phân phối lại nguồn nước theo không gian và điều chỉnh dòng chảy theo thời gian. Nhiệm vụ của thiết kế công trình thủy lợi là phải đưa ra được giải pháp kết cấu tối ưu nhằm khai thác được tài nguyên nước, đáp ứng được yêu cầu sử dụng nước, thuận tiện cho quản lý vận hành.

Trong bối cảnh hiện tại và tình hình phát triển ở tương lai phù hợp tình hình phát triển thế giới và đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế xã hội trong thời đại công nghiệp 4.0, Trường Đại học Thủy Lợi nói chung và Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi nói riêng phải thấy được trọng trách của mình, có chiến lược phát triển phù hợp, đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ; liên kết chặt chẽ giữa Nhà trường – Doanh nghiệp, địa phương; quyết tâm hơn nữa để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, cung cấp cho các địa phương trong cả nước nhằm đáp ứng được các nhiệm vụ mục tiêu và những giải pháp chủ yếu theo nội dung Kết luận 36TW.

Chúng tôi xin đăng toàn văn Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị:

Kết luận 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Thực hiện: Truyền thông – Đối ngoại

Bài Viết Khác

Đoàn công tác Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND thăm và làm việc tại Phân hiệu

Ngày 17/9/2022, ông Bùi Thanh Tùng - Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo GMT SI-FUND (Viết tắt là Quỹ GMT SI-FUND) dẫn đầu đoàn công tác gồm: ông Ung Tiến Dũng - Phó giám đốc và đại diện 2 doanh nghiệp là ông Phùng Đức Chính và bà Trương Thị Ni đã đến thăm và làm việc tại Phân hiệu.