Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63

Tân sinh viên Khóa 63 tải tài liệu “Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63”

LichCTDK_K63_2

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá