Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63

Tân sinh viên Khóa 63 tải tài liệu “Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên hệ đại học chính quy Khóa 63”

LichCTDK_K63_2

Bài Viết Khác

Danh sách dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ năm 2021 và Danh sách thí sinh học chuyển đổi cập nhật tới ngày 14/09/2021

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới thí sinh: Danh sách dự thi (chi …