Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đại học chính quy khóa 63 đợt 2 (năm học 2021-2022)

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho sinh viên ĐHCQ các khóa K62 về trước tại Phân hiệu.