Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên riêng đối với khóa 55 Cơ sở 2 – học kỳ 2 (2016-2017)

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên riêng đối với khóa 55 Cơ sở 2 – học kỳ 2 (2016-2017)

Download: DRL K55

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …