Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Kế hoạch Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Chi tiết đính kèm:  KH danh gia DRL hoc ky I 2016-2017

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8