Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Kế hoạch Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 (2016-2017)

Chi tiết đính kèm:  KH danh gia DRL hoc ky I 2016-2017

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá