Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2- Đợt 3 năm 2017

Kế hoạch tổ chức ôn thi và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh A2 cho sinh viên Cơ sở 2- Đợt 3 năm 2017

Download: KH on va thi chuan dau ra Tieng anh A2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023