Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 kỳ chính học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 kỳ chính học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch thi cho K61:  Chi tiết xem tại đây

+ Kế hoạch thi cho K62:  Chi tiết xem tại đây

+ Kế hoạch thi cho K63:  Chi tiết xem tại đây

+ Kế hoạch thi cho K64:  Chi tiết xem tại đây

Lưu ý: Lịch thi chi tiết có thể thay đổi, sinh viên cần kiểm tra tài khoản để cập nhật lịch thi chi tiết.

2 thoughts on “Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 2 kỳ chính học kỳ 2 năm học 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *