Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Thư viện Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo kế hoạch phục vụ sách cho sinh viên các khóa 55, 56, 57 tại Tp. HCM và Bình Dương như sau:

Học kỳ 1:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 01/08/2016 đến 20/08/2016
Thu hồi sách Từ 01/01/2017 đến 16/01/2017

Học kỳ 2:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 06/02/2017 đến 26/02/201
Thu hồi sách Từ 30/06/2017 đến 20/07/2017

 

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Tra cứu và hướng dẫn sử dụng email cho Tân sinh viên Khóa 63

Từ khóa 60, Nhà trường triển khai email cho sinh viên có dạng MSSV@e.tlu.edu.vn trên …