Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Kế hoạch phục vụ sách các khóa, năm học 2016-2017

Thư viện Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi thông báo kế hoạch phục vụ sách cho sinh viên các khóa 55, 56, 57 tại Tp. HCM và Bình Dương như sau:

Học kỳ 1:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 01/08/2016 đến 20/08/2016
Thu hồi sách Từ 01/01/2017 đến 16/01/2017

Học kỳ 2:

Nội dung công việc Thời gian phục vụ Ghi chú
Phục vụ thuê sách Từ 06/02/2017 đến 26/02/201
Thu hồi sách Từ 30/06/2017 đến 20/07/2017

 

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Kế hoạch phục vụ giáo trình HK2 năm học 2021-2022

Số lượt xem bài viết: 133