Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2018-2019

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2018-2019”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2018-2019 như sau:

1. Khóa 57 và các lớp 59TH, 59KT tại Tp. HCM

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 17/12/2018

Thời gian cán bộ lớp cho lớp đăng ký: Ngày 17-18/12/2018

Sinh viên trả sách HK1 năm học 2018-2019 và sách quá hạn: Ngày 24 đến 26/12/2018

Thời gian phục vụ giáo trình tại thư viện: Từ 19/12/2018 đến 28/12/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 02/01/2019

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 07-11/01/2019

2. Khóa 58 và các lớp còn lại của khóa 59 (C; CX; GT; CT; N; CTN ) tại Bình Dương

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 17/12/2018

Thời gian cán bộ lớp cho lớp đăng ký: Ngày 17 – 18/12/2018

Sinh viên trả sách Học kỳ 1 năm học 2018-2019 và sách quá hạn: Từ 24 đến 26/12/2018

Thời gian phục vụ giáo trình tại thư viện: Từ 19/12/2018 đến 28/12/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 02/01/2019

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 07-11/01/2019

Ghi chú:

  1. Để có sách phục vụ sinh viên cùng khóa và khóa sau, từ ngày 24/12 cho đến 26/12/2018 đề nghị Sinh viên Khóa 58 ưu tiên trả ngay các giáo trình đang còn nợ: Bài giảng cơ học đất, Sức bền vật liệu… Những sinh viên còn nợ sách quá hạn sẽ không được mượn sách. Riêng sách cơ học kết cấu những sinh viên đang mượn kỳ 1 mà tiếp tục học trong kỳ 2 thì các em cần đến thư viện để gia hạn.
  2. Để rút ngắn quy trình thuê sách, từ năm học 2017-2018 sinh viên không phải ghi 2 biểu mẫu phiếu mượn sách, nhưng để có đủ chứng từ khi đóng tiền Tài vụ và lưu trữ cho lớp cũng như Thư viện, cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện (02/01/2019), cán bộ lớp cho lớp ký xác nhận vào danh sách và photo thêm 2 bản trước khi đóng tiền cho Tài vụ; Sau khi đóng tiền, Tài vụ sẽ giữ 1 bản, lớp giữ lại 1 bản và nộp lại Thư viện lưu 1 bản.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Xem chi tiết kế hoạch tại: Kế hoạch phục vụ giáo trình, HK2 2018-2019

Bài Viết Khác

Thông báo học bổng đào tạo thạc sĩ tại Úc năm 2023

Kính gửi Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức cán bộ gửi …