Kế hoạch phục vụ giáo trình đợt học chính, học kỳ 2, năm học 2023-2024

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

THƯ VIỆN

 

TP. HCM, ngày 28 tháng 12 năm 2023

KẾ HOẠCH

“Phục vụ giáo trình đợt học chính, học kỳ 2, năm học 2023-2024”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Thư viện xin thông báo thời gian trả và mượn sách tập trung theo lớp, các đợt học chính, học kỳ 2, năm học 2023-2024 tại Thư viện trụ sở TP. HCM như sau:

  1. Thời gian trả sách quá hạn và sách học kỳ 1, năm học 2023-2024

Sinh viên các khóa kiểm tra sách đã mượn của mình trên tài khoản webopac, trả các sách đã quá hạn và sách mượn cho học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho Thư viện từ 15/01/2024 đến 19/01/2024.

  1. Thời gian mượn sách học kỳ 2, năm học 2023-2024 tập trung theo lớp

Thư viện tại TP. HCM phục vụ cho mượn sách tập trung trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 15/01/2024 đến 26/01/2024.

Lưu ý:

  • Trong thời gian phục vụ tập trung theo đợt chính kể trên, Thư viện không phục vụ phòng tự học và các dịch vụ cá nhân khác trừ những trường hợp đặc biệt.
  • Từ học kỳ 2, năm học 2023-2024, Thư viện sẽ thu tiền cược sách của những sinh viên có nhu cầu mượn sách với mức tạm thu 100.000 đồng/người cho mỗi năm học. Cuối năm học, Thư viện sẽ kết hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, xuất phiếu thu cho sinh viên có nhu cầu, chuyển phần tiền thừa /thiếu sang năm học kế tiếp và quyết toán khi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường. Sinh viên đóng tiền cược sách 100.000 đồng của năm học 2023-2024 khi lên mược sách theo thời gian ghi ở mục 2.
  • Khi lên Thư viện mượn sách, sinh viên cần mang theo Thẻ sinh viên (trường hợp mất Thẻ sinh viên có thể mang CCCD thay thế). Sinh viên không nhờ người khác mượn sách giúp mình.
Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các phòng: P3S, P5S, P7S (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TV.

THƯ VIỆN
Giám đốc(Đã ký)

Lê Trung Thành

Mọi thông tin khác, cán bộ các lớp liên hệ trực tiếp tại Thư viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *