Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN  
Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2017-2018”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2017-2018 như sau:

1. Khóa 56, 57 tại Tp. HCM

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách:            Ngày 15/12/2017

Sinh viên trả sách HK1:                                  Ngày 18 và 19/12/2017

Thời gian phục vụ giáo trình:                          Từ 20/12 đến 28/12/2017

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện:       Ngày 29/12/2017

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ:    Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 02-05/01/2018

2. Khóa 58, 59 tại Bình Dương

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách:            Ngày 15/12/2017

Thời gian cán bộ lớp cho lớp đăng ký:           Ngày 18 và 19/12/2017

Thời gian phục vụ giáo trình:                          Từ 20/12 đến 28/12/2017

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện:       Ngày 29/12/2017

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ:    Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 02-05/01/2018

Sinh viên trả sách HK1:                                  Từ ngày 02 đến 12/01/2018

Ghi chú:

  1. Những giáo trình đã mượn ở học kỳ 1 nhưng vẫn còn học ở học kỳ 2 (hoặc sinh viên có nhu cầu giữ lại sử dụng tiếp) thì sinh viên phải lên thư viện làm thủ tục gia hạn thuê sách. Thời gian gia hạn từ 02/01 đến 05/01/2018.
  2. Để có sách phục vụ khóa sau, trong thời gian trả sách (ngày 18 và 19/12): Sinh viên Khóa 56 ưu tiên trả ngay các giáo trình: Bài giảng cơ học đất, Kinh tế xây dựng, Quy hoạch HT thủy lợi tập 1, Đánh giá tác động môi trường, Thủy năng, Tua bin thủy lực, Công trình trạm thủy điện, Máy xây dựng, Vật liệu xây dựng, Kết cấu thép; Sinh viên Khóa 57 ưu tiên trả ngay các giáo trình: Sức bền, Địa chất, Trắc địa, Cơ học chất lỏng; Các giáo trình còn lại sinh viên có thể trả vào khoảng thời gian từ 02/01 đến 05/01/2018.
  3. Để rút ngắn quy trình thuê sách, từ năm học 2017-2018 sinh viên không phải ghi 2 biểu mẫu phiếu mượn sách, nhưng để có đủ chứng từ khi đóng tiền tài vụ và lưu trữ cho lớp cũng như thư viện, cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện (29/12), cán bộ lớp cho lớp ký xác nhận vào danh sách và photo thêm 2 bản trước khi đóng tiền cho tài vụ; Sau khi đóng tiền, lớp giữ lại 1 bản và nộp lại thư viện lưu 1 bản.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …