Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2018-2019”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2018-2019 như sau:

1. Khóa 57, 59TH, 59KT tại Tp. HCM

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 6/08/2018

Sinh viên trả sách HK2 2017-2018 và kỳ hè: Ngày 6 và 07/08/2018

Thời gian phục vụ giáo trình theo lớp tại thư viện: Từ 08/08 đến 28/08/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 15/08/2018

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 08-15/08/2018

2. Toàn bộ khóa 58 và các lớp khóa 59 (trừ ngành TH và KT) tại Bình Dương

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 6/08/2018

Thời gian cán bộ lớp cho lớp đăng ký, đồng thời tiếp tục thu sách học kỳ 2 năm học 2017-2018và học kỳ hè: Ngày 6 và 07/08/2018

Thời gian phục vụ giáo trình theo lớp tại thư viện: Từ 08/08 đến 28/08/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 15/08/2018

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 08-15/08/2018

Ghi chú:

  1. Để có sách phục vụ khóa sau, trong thời gian trả sách (ngày 06 và 07/08): Sinh viên Khóa 57 ưu tiên trả ngay các giáo trình đang còn nợ: Bài giảng cơ học đất, Đánh giá tác động môi trường, Sức bền vật liệu
  2. Để rút ngắn quy trình thuê sách, từ năm học 2017-2018 sinh viên không phải ghi 2 biểu mẫu phiếu mượn sách, nhưng để có đủ chứng từ khi đóng tiền Tài vụ và lưu trữ cho lớp cũng như Thư viện, cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện (15/08), cán bộ lớp cho lớp ký xác nhận vào danh sách và photo thêm 2 bản trước khi đóng tiền cho Tài vụ; Sau khi đóng tiền, Tài vụ sẽ giữ 1 bản, lớp giữ lại 1 bản và nộp lại Thư viện lưu 1 bản.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8