Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

Kế hoạch phục vụ giáo trình đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2018

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2018-2019”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 1, năm học 2018-2019 như sau:

1. Khóa 57, 59TH, 59KT tại Tp. HCM

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 6/08/2018

Sinh viên trả sách HK2 2017-2018 và kỳ hè: Ngày 6 và 07/08/2018

Thời gian phục vụ giáo trình theo lớp tại thư viện: Từ 08/08 đến 28/08/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 15/08/2018

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 08-15/08/2018

2. Toàn bộ khóa 58 và các lớp khóa 59 (trừ ngành TH và KT) tại Bình Dương

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Ngày 6/08/2018

Thời gian cán bộ lớp cho lớp đăng ký, đồng thời tiếp tục thu sách học kỳ 2 năm học 2017-2018và học kỳ hè: Ngày 6 và 07/08/2018

Thời gian phục vụ giáo trình theo lớp tại thư viện: Từ 08/08 đến 28/08/2018

Cán bộ lớp chốt danh sách với Thư viện: Ngày 15/08/2018

Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 08-15/08/2018

Ghi chú:

  1. Để có sách phục vụ khóa sau, trong thời gian trả sách (ngày 06 và 07/08): Sinh viên Khóa 57 ưu tiên trả ngay các giáo trình đang còn nợ: Bài giảng cơ học đất, Đánh giá tác động môi trường, Sức bền vật liệu
  2. Để rút ngắn quy trình thuê sách, từ năm học 2017-2018 sinh viên không phải ghi 2 biểu mẫu phiếu mượn sách, nhưng để có đủ chứng từ khi đóng tiền Tài vụ và lưu trữ cho lớp cũng như Thư viện, cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện (15/08), cán bộ lớp cho lớp ký xác nhận vào danh sách và photo thêm 2 bản trước khi đóng tiền cho Tài vụ; Sau khi đóng tiền, Tài vụ sẽ giữ 1 bản, lớp giữ lại 1 bản và nộp lại Thư viện lưu 1 bản.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …