Trang chủ / THÔNG BÁO / Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet

Trường Đại học Thủy lợi ban hành kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet.

Căn cứ Công văn số 4994/BGDĐT-GDCTSSV ngày 1 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet; Quyết định số 95-QĐ/BĐT ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”, Trường Đại học Thủy lợi ban hành kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi như sau:

1. Đối tượng tham gia

– Cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên trong toàn trường Đại học Thủy lợi.

2. Nội dung và thể lệ cuộc thi

– Nội dung cuộc thi: Cuộc thi tập trung vào các kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cổ vũ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

– Thể lệ cuộc thi:xem tại Quyết định số 95-QĐ/BĐT ngày 8 tháng 10 năm 2021 của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về ban hành Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”

Xem chi tiết kế hoạch: TẠI ĐÂY

nguồn tin: http://www.tlu.edu.vn/

Bài Viết Khác

Danh sách sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT

Nhà trường thông báo đến các sinh viên K63 chưa đóng tiền mua BHYT hồi đầu nhập học. Đề nghị các Em sinh viên đóng tiền mua BHYT đầy đủ theo quy định Nhà nước.