Hướng dẫn sửa phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau khi lưu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 xong, thí sinh muốn sửa thông tin cần thực hiện những bước sau:
Từ ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thức. Đối với những thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến, sau khi đăng ký xong phát hiện sai sót muốn sửa phiếu, có 2 trường hợp như sau:

1. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận chưa vào duyệt

Bước 1:Thí sinh đăng nhập tài khoản, chọn Phiếu đăng ký => Chi tiết phiếu đăng ký => Nhấn sửa phiếu đăng ký
Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn cập nhật phiếu đăng ký

2. Sửa phiếu đăng ký khi điểm tiếp nhận từ chối duyệt

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào tài khoản, hiển thị popup thông báo từ chối duyệt có hiển thị nội dung từ chối duyệt. Nhấn cập nhật PĐK

Bước 2: Sửa các thông tin, nhấn Cập nhật phiếu đăng ký để lưu các thông tin vừa sửa

Hạn chót đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023?

Tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 hướng dẫn về thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

– Từ ngày 04/5/2023 đến 17 giờ 00 ngày 13/5/2023:

+ Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến hoặc trực tiếp;

+ Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp; Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy CMND/CCCD, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi (thí sinh có thể nộp phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ và thông tin người nhận nếu thấy cần thiết).

+ Sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu đăng ký dự thi trên hệ thống quản lý thi, Đơn vị đăng ký dự thi in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận.

– Chậm nhất 17 giờ 00 ngày 13/5/2023 các Đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh tự do. Sở GDĐT hoàn thành việc rà soát điểm bảo lưu của thí sinh và chỉnh sửa sai sót hồ sơ đăng ký dự thi (nếu có) chậm nhất ngày 19/5/2023.

– Chậm nhất ngày 22/5/2023, các Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành các công việc: In Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký dự thi số 1, Phiếu đăng ký dự thi số 2 của thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023; ký tên, đóng dấu trên các phiếu đăng ký dự thi đã in; lưu tại Đơn vị Phiếu đăng ký dự thi số 1; giao lại cho thí sinh Phiếu đăng ký dự thi số 2.

– Chậm nhất ngày 06/6/2023, các Đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành các công việc sau:

+ Thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp THPT và dữ liệu về ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Ngay sau khi nhập xong dữ liệu, in thông tin của thí sinh từ Hệ thống quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc người được phân công tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến Kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh.

Sau đó, in Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo thứ tự a, b, c,… của tên thí sinh theo lớp/trường đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023, theo đối tượng đối với thí sinh tự do.

– Các Sở GDĐT, các trường phổ thông hướng dẫn để thí sinh có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu trước khi đăng ký dự thi.

Trong trường hợp thí sinh tự do không có CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu và mã định danh thì Hệ thống quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng CCCD/CMND/ĐDCN/Số Hộ chiếu thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

– Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng theo quy định và hướng dẫn tại Phụ lục XVII để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

– Hồ sơ, chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THPT phải được thí sinh nộp cho Đơn vị đăng ký dự thi chậm nhất ngày 31/5/2023.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *