Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Nội quy - Hướng dẫn / [Hướng dẫn sử dụng] Cẩm nang hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Thư viện Đại học Thuỷ Lợi

[Hướng dẫn sử dụng] Cẩm nang hướng dẫn sử dụng các dịch vụ tại Thư viện Đại học Thuỷ Lợi

Thư viện Thuỷ Lợi được đánh giá là một Thư viện đại học hoạt động hiệu quả, có vị trí đáng kể trong hội liên hiệp các thư viện đại học. Mọi hoạt động quản lý, phục vụ đã được tin học hóa, có trang thiết bị hiện đại và đồng bộ, từng bước hoàn thiện để trở thành thư viện điện tử/thư viện số. Thư viện đã đóng vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phục vụ sản xuất (PVSX) của Nhà trường.
Để đảm bảo bạn đọc của Thư viện nắm bắt một cách đầy đủ nhất những quyền lợi và trách nhiệm cuả mình, chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc là cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường cuốn cẩm nang đã được biên soạn, chỉnh sửa và cập nhật mới nhất vào tháng 4/2021.
Kính mời quý bạn đọc xem chi tiết: Tại đây