Bài Viết Khác

Thông báo danh sách sinh viên được xét ở nội trú HKII (Đợt 1) năm học 2022-2023

Bộ phận quản lý ký túc xá trân trọng thông báo đến các Anh chị học viên, sinh viên danh sách được xét duyệt ở nội trú ký túc xá