Trang chủ / Hành chính / Phổ biến pháp luật / Văn bản Luật / Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân

Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật Luật và các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư về Thuế TNCN, tra cứu các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân.

Số Tên văn bản Ngày hiệu lực Loại văn bản
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội 01/01/2009 Luật
26/2012/QH13 Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội 01/07/2013 Luật
08/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 do Văn phòng Quốc hội hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân 12/12/2012 Văn bản hợp nhất
71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 dp Quốc hội khóa XIII ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 01/01/2015 Luật
15/VBHN-VPQH Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân 11/12/2014 Văn bản hợp nhất
65/2013/NĐ-CP Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Nghị định
91/2014/NĐ-CP Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 do Chính phủ ban hành sửa đổi các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014 Nghị định
12/2015/NĐ-CP Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 do Chính phủ ban hành hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế 01/01/2015 Nghị định
14/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/05/2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 26/05/2015 Văn bản  hợp nhất
111/2013/TT-BTC Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 01/07/2013 Thông tư
119/2014/TT-BTC  Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế 01/09/2014  Thông tư
151/2014/TT-BTC Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế 15/11/2014  Thông tư
04/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC ngày 26/02/2016 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 26/02/2016  Văn bản hợp nhất
92/2015/TT-BTC Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh 30/07/2015 Thông tư
05/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 14/03/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi và Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 14/03/2016 Văn bản hợp nhất

Bấm vào tên các văn bản để tải về.

Nguồn: vnaahp.vn

Bài Viết Khác

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT – Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT - Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập