Ngành Kế toán

Giới thiệu ngành Kế toán

Chương trình đào tạo: Chương trình trang bị cho người học kiến thức về các lĩnh vực kế toán, kến thức khoa học quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; kến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán; có khả năng thích ứng cao với thực tiễn xã hội; có kỹ năng vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kế toán và quản trị kinh doanh vào thực tiễn.

Các chuyên ngành đào tạo:

Kế toán xây dựng: Trang bị cho người học các kiến thức toàn diện về ngành kế toán và kiến thức, kỹ năng căn bản về các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động về đầu tư, xây dựng công trình

Kế toán doanh nghiệp: Trang bị cho người học các kiến thức căn bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm ở các vị trí công việc:

– Đối với chuyên ngành Kế toán xây dựng:

+ Tổ chức công tác kế toán cho Ban quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án và dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Tổ chức và thực hiện công tác kế toán cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư thương mại, dịch vụ, dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng công trình, doanh nghiệp thi công xây dựng công trình.

+ Làm chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực định giá xây dựng (Lập giá dự thầu, đề xuất tài chính, lập hồ sơ tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành, thẩm tra tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình)

– Đối với chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp:

+ Tổ chức công tác kế toán, tham gia xây dựng chính sách kinh tế, tài chính, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán độc lập tại các doanh nghiệp và các tổ chức khác.

+ Công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các công ty kiểm toán, các tổ chức tài chính.

Cung cấp dịch vụ kế toán độc lập sau khi thi đạt các chứng chỉ CPA, ACCA

+ Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, các viện, trung tâm nghiên cứu kinh tế tài chính

+ Có khả năng tự nghiên cứu để làm việc được ở các bộ phận chức năng khác (kinh doanh, lập kế hoạch, thuế, giao dịch chứng khoán, ngân hàng …

Bài Viết Khác

Cảm nhận về ngành kế toán của sinh viên năm nhất Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Trở thành Kế toán viên chuyên nghiệp là ước mơ của bao người. Kế toán là một vị trí khá phổ biến hiện nay. Cũng bởi vai trò quan trọng của kế toán đối với bất kỳ một doanh nghiệp đã quá rõ ràng.