Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Giới thiệu sách mới / Giới thiệu các Bài giảng của Bộ môn Mác–Lê trên thư viện số năm 2022

Giới thiệu các Bài giảng của Bộ môn Mác–Lê trên thư viện số năm 2022

Bộ môn Mác – Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi vừa xuất bản và bổ sung trên Thư viện số 2 đầu sách bài giảng. Xin giới thiệu để giảng viên và các bạn sinh viên cùng Quý độc giả biết.

1. Bài giảng Triết học Mác – Lênin
Tác giả: Tô Mạnh Cường
Người tham gia: Đào Thu Hiền, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phạm Văn Hiển, Nguyễn Thị Hoàn, Vương Thị Huệ, Vũ Thị Thu Hương
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Tài chính
Địa chỉ truy cập: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11931

2. Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả: Tô Mạnh Cường
Người tham gia: Đào Thu Hiền, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phạm Văn Hiển, Nguyễn Thị Hoàn, Vương Thị Huệ, Vũ Thị Thu Hương
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Tài chính
Địa chỉ truy cập: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11930

Giảng viên và sinh viên có tài khoản Thư viện số có thể xem trực tuyến (không được tải về do yêu cầu bản quyền).

Mọi chi tiết liên hệ Email: thuvien@tlu.edu.vn

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …