Trang chủ / Khoa học công nghệ / Đề tài khoa học / Dự án: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

Dự án: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

Tên nhiệm vụ Dự án: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi

Thuộc gói thầu: Đào tạo cho quản lý khai thác

Công trình: Hồ chứa nước Sông Ray – Họp phần kênh mương

Tổ chức chủ trì Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Cấp quản lý nhiệm vụ Cấp tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS.TS Lê Trung Thành
Thời gian thực hiện 21/09/2020  đến tháng 29/12/2020
Mục tiêu nhiệm vụ Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho những người trực tiếp quản lý, vận hành công trình thủy lợi tưới tiêu đến các đầu mối nội đồng thuộc hệ thống kênh tưới dự án Hồ chứa nước Sông Ray đạt hiệu quả tối đa trong vận hành, khai thác góp phần tăng năng suất lao động
Kết quả chính của nhiệm vụ – Học viên được huấn luyện sẽ nắm vững về công trình và thiết bị vận hành, quản lý công trình.

– Bảo đảm các học viên được huấn luyện nắm vững về công trình giúp học viên vận hành và quản lý khai thác công trình đảm bảo hieur quả;

– Bảo đảm các nhân viên được huấn luyện hiểu rõ cơ chế (nguyên tắc cơ bản) trong quản lý khai thác công trình;

– Tập huấn hiện trường giúp cán bộ, nhân viên vận hành thu nhận được nhiều kinh nghiệm;

– Tổ chức đánh giá kết quả học tập;

– Cấp chứng nhận cho các cán bộ nhân viên vận hành tham gia chương trình đào tạo.

Bài Viết Khác

Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả nước thải vào sông Cái đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Tên nhiệm vụ Đánh giá sức chịu tải của sông Cái và phân vùng xả …