Trang chủ / Khoa học công nghệ / Dự án PVSX / Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ cửa sông ven biển cửa sông Cái Lớn – Tỉnh Kiên Giang

Đề xuất giải pháp bảo vệ bờ cửa sông ven biển cửa sông Cái Lớn – Tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Trung Thành B
Đại học thủy lợi – Cơ sở 2

Fulltext – download here

Bài Viết Khác

Hội thảo khởi động đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ”

Ngày 18/03/2022, Hội thảo khởi động đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xác định nguyên …