Đề tài khoa học xây dựng dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu khoa học và triển khai các đề tài ứng dụng thực tiễn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long đang là nhiệm vụ mục tiêu của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trong những năm gần đây và là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sản phẩm đề tài khoa học xây dựng dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài ứng dụng “Xây dựng bộ công cụ thu thập và hiển thị dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi trên nền tảng WebGIS cho đồng bằng Sông Cửu Long” là một đề tài nhánh của chương trình do TS. Đặng Đồng Nguyên và ThS. Đặng Tuấn Phong thực hiện và đã tổ chức hội thảo lần 1 vào ngày 02/6/2022 dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Đăng Tính – Phó giám đốc Phân hiệu.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng bộ công cụ thu thập và hiển thị dữ liệu về hệ thống công trình thủy lợi trên nền tảng WebGIS cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long, bao gồm các lớp dữ liệu như: Số liệu thủy văn; Các thông số công trình như sông, kênh, đê bao, cống, âu thuyền… từ đó phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dự án sản xuất.

Sản phẩm của đề tài là bộ phần mềm ứng dụng xây dựng trên nền tảng WebGIS với giải pháp client – server cho phép quản lý, phân tích, cập nhật, phân phối thông tin bản đồ và GIS trên mạng Internet, giảm thiểu chi phí đầu tư phần mềm, phần cứng cho người dùng cuối; giao diện thân thiện, đơn giản phù hợp với nhiều người dùng. Với bộ ứng dụng này, nhóm nghiên cứu và phát triển đề tài của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi sẽ kết hợp với cơ quan chuyên ngành các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long cập nhật dữ liệu thường xuyên và cùng tổ chức khai thác thông tin nhằm phục vụ phát triển thủy lợi nói riêng và phát triển hiện đại, bền vững ngành thủy lợi cả nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung.

MỘT SỐ ẢNH TRONG BUỔI HỘI THẢO LẦN 1

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính – Phó giám đốc Phân hiệu chủ trì hội thảo
TS. Đặng Đồng Nguyên và ThS. Đặng Tuấn Phong báo cáo đề tài
PGS.TS Nguyễn Đăng Tính góp ý và định hướng nội dung phát triển

Tin và ảnh: Truyền thông – Đối ngoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *