Trang chủ / Hot news / DANH SÁCH XÉT DUYỆT THÍ SINH HỌC CHUYỂN ĐỔI THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021 (cập nhật 13/05/2021)

DANH SÁCH XÉT DUYỆT THÍ SINH HỌC CHUYỂN ĐỔI THI CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2021 (cập nhật 13/05/2021)

Danh sách xét chuyển đổi đính kèm: DS CĐ Phan Hieu

Danh sách thí sinh dự thi: Danh sach du thi CH dot 1 nam 2021_ CS2

Ghi chú: Yêu cầu thí sinh bổ sung gấp giấy tờ còn thiếu về Ban Đào tạo và CSTV

Trân trọng!

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc thi ảnh “Thủy lợi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Trường Đại học Thủy lợi triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc …