Trang chủ / THÔNG BÁO / Danh sách ứng viên đủ điều kiện ký hợp đồng làm việc tại Phân hiệu

Danh sách ứng viên đủ điều kiện ký hợp đồng làm việc tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo danh sách ứng viên (giảng viên Toán và giảng viên Ngôn ngữ anh) đủ điều kiện ký hợp đồng làm việc.

Danh sách ứng viên đủ điều kiện ký hợp đồng (chi tiết).

Ban TC-HC-QT sẽ liên hệ các ứng viên đủ điều kiện ký hợp đồng để hướng dẫn các thủ tục theo quy định./.

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …