Trang chủ / Hot news / Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ Đợt 1 -2021 và danh sách học chuyển đổi cập nhật ngày 27-08-2021

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ Đợt 1 -2021 và danh sách học chuyển đổi cập nhật ngày 27-08-2021

Thí sinh dự thi chưa nộp đầy đủ giấy tờ thì bổ sung về Ban Đào tạo và CTSV

Mọi thắc mắc liên hệ: Ô. Đạt (SĐT: 0986.935.838)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

 

 

Bài Viết Khác

Triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc thi ảnh “Thủy lợi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới”

Trường Đại học Thủy lợi triển khai Cuộc thi sáng tác văn học và Cuộc …