Trang chủ / Hot news / Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ Đợt 1 -2021 và danh sách học chuyển đổi cập nhật ngày 27-08-2021

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ Đợt 1 -2021 và danh sách học chuyển đổi cập nhật ngày 27-08-2021

Thí sinh dự thi chưa nộp đầy đủ giấy tờ thì bổ sung về Ban Đào tạo và CTSV

Mọi thắc mắc liên hệ: Ô. Đạt (SĐT: 0986.935.838)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

 

 

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …