Trang chủ / Tài chính / Hoạt động tài chính / Danh sách tài khoản kho bạc, ngân hàng

Danh sách tài khoản kho bạc, ngân hàng

Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi thông tin về danh sách tài khoản kho bạc, ngân hàng của Phân hiệu như sau:

Tên cơ quan: Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi tại Tỉnh Bình Dương
Cơ sở tại Tỉnh Bình Dương: Số 68 Đường CMT8, Phường An Thạnh, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Cơ sở tại TP HCM: Số 02 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38400532; Fax : 028.38400542; Email: Phanhieu@tlu.edu.vn

Mã ngân sách: 1130324
Mã số thuế: 0101658035-005

DANH SÁCH TÀI KHOẢN KHO BẠC, NGÂN HÀNG

TT

Tên tài khoản

Số tài khoản

Tại

Ghi chú

1

Phân hiệu Trường ĐHTL tại Tỉnh Bình Dương

Chủ tài khoản: Nguyễn Hữu Huế

9523.1.1130324 KBNN Quận Bình Thạnh Tài khoản ngân sách

Chi thường xuyên

2

9527.1.1130324 KBNN Quận Bình Thạnh Tài khoản ngân sách

Chi không thường xuyên

3

3713.0.1130324 KBNN Quận Bình Thạnh Tài khoản tiền tiền gửi

4

3714.0.1130324 KBNN Quận Bình Thạnh Tài khoản tiền tiền gửi

5

0071002985945 VCB Tân Định Tài khoản đề tài, học phí cao học, VHVL

6

1016479336 VCB Đông Sài Gòn Tài khoản học phí ĐHCQ

7

0181003450068 VCB Nam Sài Gòn Tài khoản học phí ĐHCQ