Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019

Ban TC-HC-QT Thông báo Danh sách sinh viên được xét ở KTX TP. HCM HK2 năm học 2018-2019:

Chi tiết theo đường dẫn sau:DS SV duoc xet o KTX TP HCM_18 ky 2

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 473