Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2

Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên kính gửi  Quý thầy cô và các bạn sinh viên: Danh sách khen thưởng toàn khóa và học bổng khuyến khích học tập K56 tại Cơ sở 2.

Chi tiết xem file tại đây:

DS_HBKKHT_K1_2018-2019_K56
KhenThuongToanKhoa 56

Trân trọng thông báo.

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 473