Trang chủ / THÔNG BÁO / Danh sách ID phòng học phục vụ học tập trực tuyến tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Danh sách ID phòng học phục vụ học tập trực tuyến tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Theo thông báo số 109/TB-ĐHTL ngày 18/02/2012, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thực hiện việc giảng dạy và học tập trực tuyến trên phần mềm Zoom Cloud Meetings từ ngày 22/2/2021.

Danh sách tài khoản và ID tương ứng các giảng đường cùng hướng dẫn sử dụng như sau:

1. Danh sách ID phòng học:

STT GIẢNG ĐƯỜNG ZOOM ID GHI CHÚ
1 201-SG 768 255 2118 Tập huấn
2 301-SG 354 509 8777
3 302-SG 376 917 4629
4 401-SG 672 402 1852
5 402-SG 722 213 3218
6 501-SG 899 991 1417
7 502-SG 721 201 1394
8 602-SG 687 391 0428
9 603-SG 785 701 0675
10 701-SG 366 626 4296
11 702-SG 737 915 4567
12 703-SG 287 812 5667
13 801-SG 698 341 4938
14 802-SG 910 022 8135
15 803-SG 666 501 4513
16 903-SG 897 029 1239
17 903-SG 510 722 0101

2. Hướng dẫn sử dụng Zoom Cloud Meetings

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với cán bô – giảng viên: BẰNG VĂN BẢN

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings đối với sinh viên – học viên: BẰNG VĂN BẢN

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Bài Viết Khác

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2021 tại Phân hiệu

Sáng ngày 05/05/2021 Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi đón tiếp và làm việc …