Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Danh sách dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ năm 2021 và Danh sách thí sinh học chuyển đổi cập nhật tới ngày 14/09/2021

Danh sách dự thi tuyển sinh đầu vào trình độ Thạc sĩ năm 2021 và Danh sách thí sinh học chuyển đổi cập nhật tới ngày 14/09/2021

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tới thí sinh:

Danh sách dự thi (chi tiết file đính kèm):Danh sách dự thi CH đợt 1 năm 2021_ Phan hieu 05.9

Danh sách HCĐ (chi tiết file đính kèm): DS CĐ Phan Hieu (Mới)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo …