Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Ban Đào tạo và CSTV thông báo Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022,

Chi tiết file đính kèm: DK thi B1- Dot 1- 2022

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …