Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Ban Đào tạo và CSTV thông báo Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022,

Chi tiết file đính kèm: DK thi B1- Dot 1- 2022

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo đăng ký ở Ký túc xá học kỳ I năm học 2022-2023

Ban Tổ chức - Hành Chính - Quản trị thông báo đến tất cả các sinh viên đăng ký vào ở nội trú ký túc xá