Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn - Quy phạm / Danh mục quy chuẩn xây dựng đến năm 2016

Danh mục quy chuẩn xây dựng đến năm 2016

Danh sách tiêu chuẩn trường Đại học Thủy Lợi viết đã được ban hành từ năm 2011 đến năm 2016

TT Số kí hiệu Tên tiêu chuẩn, Quy chuẩn Cơ quan thực hiện/Chủ nhiệm Thời gian ban hành
1 TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi – yêu cầu thiết kế đê sông TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 29/04/2016
2 TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2015
3 TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2015
4 TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2015
5 TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Yêu cầu thiết kế TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2015
6 TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2014
7 TCVN 9904:2014 Công trình thủy lợi – Công trình ở vùng triều – Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 31/12/2014
8 TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 04/8/2014
9 TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
10 TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
11 TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
12 TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
13 TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
14 TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
15 TCVN 9161 : 2012  Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
16 TCVN 9162 : 2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế. TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
17 TCVN 9163 : 2012  Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 26/6/2012
18 TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
19 TCVN 9163 : 2012 Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
20 TCVN 9162 : 2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
21 TCVN 9161: 2012 Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
22 TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
23 TCVN 9159 : 2012  Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
24 TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
25 TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
26 CVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 2012
27 TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
28 TCVN 8645 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
29 TCVN 8644:2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
30 TCVN 8643 : 2011 Công trình thủy lợi – Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
31 TCVN 8641 : 2011 Công trình thủy lợi – Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
32 TCVN 8639 : 2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
33 TCVN 8638 : 2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
34 TCVN 8637 : 2011  Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
35 TCVN 8642 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
36 TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi – Đường ống áp lực bằng thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
37 TCVN 8635 : 2011  Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
38 TCVN 8306 : 2009 Công trình thủy lợi – Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
39 TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
40 TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011
41 TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi 28/02/2011

Bài Viết Khác

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.