Trang chủ / Sinh viên / Hoạt động sinh viên / Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho các thanh niên ưu tú được sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, tăng thêm lực lượng Đoàn viên, Đoàn trường Cơ sở 2 Đại học Thủy Lợi tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn” vào tuần thứ 3 tháng 03/2019*.

Vậy những thanh niên có tâm tư nguyện vọng muốn được tham gia tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Thời hạn đến hết ngày 10/03/2019

*Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến các chi đoàn sau khi chốt danh sách thông báo.

 

 

Bài Viết Khác

Hướng dẫn cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID miễn phí qua E-mail cá nhân của người dùng

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” (VssID) và các dịch vụ công của Ngành, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh chức năng “Quên mật khẩu” trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Theo đó, người sử dụng có thể lấy lại mật khẩu qua email trong trường hợp quên mật khẩu.