Trang chủ / Sinh viên / Hoạt động sinh viên / Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho các thanh niên ưu tú được sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, tăng thêm lực lượng Đoàn viên, Đoàn trường Cơ sở 2 Đại học Thủy Lợi tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đoàn” vào tuần thứ 3 tháng 03/2019*.

Vậy những thanh niên có tâm tư nguyện vọng muốn được tham gia tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đăng ký thông tin theo biểu mẫu phía dưới. Thời hạn đến hết ngày 10/03/2019

*Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến các chi đoàn sau khi chốt danh sách thông báo.

 

 

Bài Viết Khác

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn …